Εταιρικό Προφίλ

Αντικείμενο της εταιρίας «Συμπληρώματα Ζωοτροφών ΖΑΝΟ ΟΕ» είναι η εμπορία συμπληρωμάτων ζωοτροφών, γαλάτων, απολυμαντικών αρμεκτηρίων και αντιπροσώπευση βοηθητικών υλών ζωοτροφών.

Η φιλοσοφία στην οποία στηρίχτηκε και στηρίζεται η επιχείρηση ήταν και είναι η εμπορία συμπληρωμάτων ζωοτροφών που θα υποστηρίζουν την ορθολογική διατροφή (ισορροπημένη διατροφή με τον μικρότερο κόστος) των αιγοπροβάτων και των μηρυκαστικών.

Στόχος η προμήθεια κτηνοτροφικών μονάδων και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών με υψηλής ποιότητας κτηνοτροφικά προϊόντα.

 

...